Welkom

De benoeming tot hoogleraar neuraaltherapie aan de universiteit van Dnepopetrovsk (Oekraïne) in 2016 vormde voor mij het sluitstuk van mijn missie om de klassieke neuraaltherapie naar een academische status te brengen. Het bereiken van deze mijlpaal zou tegelijkertijd een nieuwe fase in de ontwikkeling van deze geneeskundige discipline inluiden: die van de Energie-Informatie-Neuraaltherapie. Deze website - www.neuraaltherapie.nl - beoogt tot informatiebron te dienen voor patiënten en tot leerplatform voor de gevestigde en beginnende arts, de therapeut en de universitaire student. Beide doelgroepen blijven zo op de hoogte van de voortdurende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Energie-Informatie-Neuraaltherapie. De klassieke neuraaltherapie en de E.I.-Neuraaltherapie onderscheid ikzelf vanwege mijn leeropdracht en vanwege de daarbij behorende verdieping naar quantumfysische werkingsdimensies van de neuraaltherapietoepassing in de praktijk.   Voor informatie over de klassieke neuraaltherapie die hieraan ten grondslag ligt, verwijs ik terug naar mijn oudere website www.harrylamers.nl.

Deze huidige website wil vanuit haar oorsprong - als middel en als doel - er aan bijdragen om het belang van met name de neuraaltherapie als onderdeel van de reguliere én complementaire geneeskunde open te leggen. Dit betekent dat de inhoud op deze site anno 2017 altijd onderweg is en steeds verder aangevuld wordt.  

Meer informatie