Inleiding

In mijn bijna 60-jarige persoonlijke geschiedenis als wetenschapper en als arts neuraaltherapie, maar tevens ook als internationaal hoogleraar en opleider neuraaltherapie is sinds kort in 2023 een verdere positieve ontwikkeling tot stand gekomen.

Na deze korte inleiding leest u vervolgens mijn welkomstwoord (uit 2017).

Vervolgens echter ziet u mijn recente (auto-)biografie zowel Nederlands- als Duitstalig.

Mijn wens is, dat u deze informatie eerst persoonlijk leest voordat u ook maar iets over het onderwerp neuraaltherapie verder gaat lezen.

Het is nu het tijdstip dat vooral het begin en het einde van mijn levensverhaal en de waarde van mijn jarenlange neuraaltherapie, praktijk en research in zijn volle omvang als boodschap verkondigd moeten gaan worden.
Want we leven thans in een ernstig tijdsgewricht, waarin ik me verplicht voel naar volle waarheid met name wegens de post-covidcrisis en het daaropvolgende RNS-vaccinatiebeleid mijn medische, biologische, maatschappelijke, religieuze en bijbelse ervaringsgeneeskundige kennis en kunde in te zetten tot heil van de hele wereld. Ik doe dit niet alleen als nog altijd actief behandelend arts in Roermond, maar met name ook als hoogleraar en internationaal verkondiger van deze boodschap.

Mijn echtgenote Isabella Lamers-Nizet dank ik voor de totstandkoming van dit levenswerk als allereerste en natuurlijk ook mijn biograaf Ruud Kerstens.

 

Welkom

De benoeming tot hoogleraar neuraaltherapie aan de universiteit van Dnepopetrovsk (Oekraïne) in 2016 vormde voor mij het sluitstuk van mijn missie om de klassieke neuraaltherapie naar een academische status te brengen. Het bereiken van deze mijlpaal zou tegelijkertijd een nieuwe fase in de ontwikkeling van deze geneeskundige discipline inluiden: die van de Energie-Informatie-Neuraaltherapie. Deze website - www.neuraaltherapie.nl - beoogt tot informatiebron te dienen voor patiënten en tot leerplatform voor de gevestigde en beginnende arts, de therapeut en de universitaire student. Beide doelgroepen blijven zo op de hoogte van de voortdurende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Energie-Informatie-Neuraaltherapie. De klassieke neuraaltherapie en de E.I.-Neuraaltherapie onderscheid ikzelf vanwege mijn leeropdracht en vanwege de daarbij behorende verdieping naar quantumfysische werkingsdimensies van de neuraaltherapietoepassing in de praktijk.   Voor informatie over de klassieke neuraaltherapie die hieraan ten grondslag ligt, verwijs ik terug naar mijn oudere website www.harrylamers.nl.

Deze huidige website wil vanuit haar oorsprong - als middel en als doel - er aan bijdragen om het belang van met name de neuraaltherapie als onderdeel van de reguliere én complementaire geneeskunde open te leggen. Dit betekent dat de inhoud op deze site anno 2017 altijd onderweg is en steeds verder aangevuld wordt.  

Meer informatie