Educatie

Dr. med. Harry Lamers onderhoudt met collega-professoren in Dnepopetrovsk, München, Berlijn, Leipzich en Wenen een researchnetwerk voor Energie-Informatie-Geneeskunde, waar de neuraaltherapie van deze tijd wezenlijk onderdeel van uit maakt.  Om de wetenschappelijke ontwikkelingen rond neuraaltherapie te borgen, documenteert en publiceert hij alle nieuwe kennis en inzichten, doceert hij deze aan de unversiteit en verzorgt hij in heel Europa lezingen. Bovendien past hij de Energie-Informatie-Neuraaltherapie in zijn eigen praktijk toe. Zo worden niet alleen alle bevindingen getoetst maar ook de vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om tot optimale behandelresultaten te komen.

De 'oude'  leerschool is met de ontwikkeling van deze website fundamenteel van vorm veranderd. De informatie op deze website is primair bedoeld als verlengstuk van mijn hoogleraarschap en als digitaal leerplatform naar academici en leerinstituten  om via deze weg een nieuwe generatie artsen en therapeuten op te leiden die de weg van de integrale geneeskunde bewandelen en die met mij de weg van de ervaringsgeneeskunde op het gebied van de neuraaltherapie naar wetenschappelijke uitoefening willen meelopen. Ook de (groeiende) groep hoogleraren waarmee ik in researchcontext verbonden ben, participeert in de nieuwe kennis die bij voortduring op dit platform wordt gepubliceerd. In deze zin zullen ook de platforms van mijn collega's met deze ite worden gelinkt (zie 'Relevante websites').

 

Zoeken