Neuraaltherapie

Prof. dr. Harry Lamers: ´De neuraaltherapie van vandaag heeft terecht een academische status!´

Decennia lange intensieve beoefening in de praktijk gecombineerd met baanbrekend wetenschappelijk onderzoek maakt dat de neuraaltherapie volgens prof. dr.  Harry Lamers anno 2017 als officiële academische studie erkend wordt. Als zodanig wordt deze geneeskundige discipline aan zowel praktiserende als beginnende artsen gedoceerd. Mijn missie, het middels wetenschappelijk onderzoek laten wortelen en integreren van de neuraaltherapie in de reguliere dokterspraktijk en de opleidingen geneeskunde, is hiermee bijna volbracht. Bijna, want de volgende stappen die ik onderneem, zullen zich in het wetenschappelijke en klinische veld in twee verschillende maar niet van elkaar te scheiden boodschappen verder ontvouwen: in die van de klassieke neuraaltherapie naast de Energie-Informatie-Neuraaltherapie en in die van mijn hiermee verbonden geestelijke boodschap.

Met betrekking tot mijn geestelijke boodschap richt ik me in het bijzonder op het duiden van het begrip Karma dat zich in het huidige tijdgewricht niet meer louter beperkt tot de boedhistische leer en de antroposofische leer van Rudolf Steiner. In samenhang met mijn wetenschappelijke bevindingen is het mijn intentie om dit begrip ook vanuit de context van de konkordante woordtekst van de bijbel verder te verdiepen. Als christen én als arts stel ik mijn totale ´Mens Zijn´ in dienst van het tot genezing brengen van mijn  patiënten en het bekwamen van mijn studenten in het vakgebied van de neuraaltherapie binnen de context van de reguliere en integrale geneeskunde.

In deze website, maar ook in de print- en online media worden de resultaten van mijn wetenschappelijk onderzoek alsmede de praktijkervaringen breed toegankelijk gemaakt, niet in de laatste plaats om mijn levenswerk ook tot pleidooi te laten dienen voor de integratie van de nieuwe neuraaltherapie in de reguliere geneeskunde.

Zoals ik boven evenwel al stelde, wil ik via persoonlijke ervaringskennis meerwaarde toevoegen aan het brede vakgebied geneeskunde. De waarde en waarheid van deze inspanning is afhankelijk van uw toetsing en openstelling vanuit verstand, ziel en geest. De diepste inhoud van mijn levensverhaal als praktiserend arts voor algemene geneeskunde die ik meer dan een halve eeuw geleden begon, is voor mezelf overigens zeer zinvol en betekenisvol ter lering en verdere bewustwording.

Zoeken