Biografie

Fotografie: John Peters

 

Op 17-07- 1936 in Roermond geboren, als oudste in een gezin van 9 kinderen.

In 1944-1945 werd Roermond als frontstad vanuit Düsseldorf bestuurd. De bevrijding van de Duitsers door de Amerikanen liet lang op zich wachten. In het noodlazaret Salvator verblijvend, zijn moeder hoogzwanger van het 5de kind, vond de grootscheepse evacuatie van de meeste stadsbewoners plaats. De school werd een jaar lang gesloten. Als 8-jarige en oudste van het gezin werd te midden van de ontredderde achtergebleven mensen verantwoording en moed van de prille Harry Lamers gevraagd. Hij verbleef in vochtige kelders, zelf lijdend aan astma, en onderging de spanning en de realiteit van christelijk bidden – vooral tijdens en na de hevige bombardementen en andere bedreigende situaties.

1956-1964: Geneeskunde aan de Universiteit Nijmegen, met nevenstudies biochemie en fysica. Vanaf de aanvang vooral als werkstudent. Een studiebeurs bestond detijds immers nog niet.

6 maart 1964: artseneed van Hippocrates afgelegd. Aangezien hij al vanaf 1962 als semi-arts een samenwerkingsovereenkomst gemaakt had met dokter Marcel Mol van de Julianalaan in Roermond/Maasniel, kon dokter Harry Lamers zich vanaf deze datum vrij vestigen als huisarts in de Wilhelminalaan 90, waar hij eveneens woonachtig was. Zijn militaire verplichtingen waren voor hem als het ware verdere artservaring op doen.  

1964-1965: Als luitenant ter zee en als arts bij de Koninklijke Marine was dokter Harry Lamers met een collega verantwoordelijk voor de bemanning van een smaldeel van enkele duizenden mannen. Hij maakte twee grote zeereizen van elk drie maanden. Daarna begon hij mede in opdracht van prof. Majoor uit Nijmegen aan de opleiding tot internist aan het Marine Hospitaal in Overveen. Tevens was hij hier als intern wonend arts ook ’s nachts arts van dienst en voerde hij het commando over het hier verblijvende marinepersoneel. Ook de burgerbevolking maakte gebruik van dit ziekenhuis.

Sinds eind 1965: Vanaf december 1964 definitief vanuit Overveen terug in Roermond als zelfstandig huisarts, kwam ik tevens opnieuw in verbinding met dr. med. J. Varro uit Düsseldorf - chirurg en specialist voor kankergeneeskunde en arts voor ervaringsgeneeskunde- die ik overigens reeds op 30-04-1964, samen met dokter Ferdinand Huneke had leren kennen. Op basis hiervan kon verdere verdieping plaatsvinden. Dokter Harry Lamers maakte deel uit van diverse nieuwe researchgroepen in de geneeskunde, onder andere op het gebied van neuraaltherapie, ozontherapie, geioniseerde zuurstoftherapie en natuurgeneeskunde.

Kerstmis 1966: Verhuizing van de huisartsenpraktijk in Maasniel naar praktijk Donderberg, Ravelstraat 2. De grote stap naar verdere zelfstandigheid was hiermee gemaakt. Dokter Harry Lamers werd zo de eerste bewoner en arts van de Donderberg in Roermond.

Carnaval 67/68 is dokter Harry Lamers benoemd tot lijfarts van Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul. Hij was 43 jaar lang - tot 2011 - trotse drager van deze titel. Sindsdien is hij “Ereliefarts” en als zodanig anno 2017 zelfs weer reëel betrokken hierbij als stiefvader van de prins, Marnix I.

Van 1966 tot 1969 was Harry Lamers biologieleraar voor 6 uur per week aan de Rijks HBS. Zijn lesthema was 'Vergelijkende anatomie en fysiologie van de gewervelde dieren en de mens'. Met zorgvuldigheid werden ontogenetische ontwikkelingen met elkaar vergeleken, zonder de evolutietheorie hoger te achten dan Gods schepping. Ook gaf hij in de zeventiger jaren van de vorige eeuw vele jaren een avond per week les aan de Volksuniversiteit (Gilde opleidingen) in de Roermondse wijk De Donderberg. Tijdens deze lessen passeerden nagenoeg alle alternatieve methoden binnen de geneeskunde de revue.

In 1971 verhuist dokter Harry Lamers naar Kasteel Aldenghoorstraat 6. In 1973 en 1974 nam hij dokter Rard Sampers en dokter André Weel mee in zijn praktijk aldaar.

14 maart 1972: Primeur van een klankbeeldpresentatie in de wachtkamer, waarin dokter Lamers inzicht biedt in zijn dagelijkse leven als praktiserend huisarts van de oude stijl. Deze audiovisuele presentatie was uniek voor deze tijd en trok de aandacht van media in binnen- en buitenlandVeertig jaar later werd hij in een radio-uitzending nog eens gevraagd hierover te praten, vanwege deze unieke informatievoorziening voor deze tijd.

In zijn huidige functie als hoogleraar maakt hij nog steeds gebruik van de modernste communicatiemiddelen om zijn leer uit te dragen. Dit doet hij onder meer door zijn verhaal richting vakgenoten en studenten te vertellen vanuit de praktijk, in aanwezigheid van de patiënt die behandeld wordt.

In 1977 werd het initiatief genomen een nieuwe groepspraktijk op de Kasteel Hornstraat 123 (bij Winkelcentrum Donderberg) te vestigen. Vrij snel hierna (februari 1979) zag dokter Lamers omwille van zijn visie ten aanzien van integrale geneeskundige de innerlijke noodzaak in om zijn eigen vrije vestigingspraktijk in het prachtige nieuwe gebouw te verlaten. Hij besloot zich opnieuw te vestigen als zelfstandig arts, onderzoeker en leraar van een eigen denkmodel rond Neuraaltherapie

Dokter Lamers was als vrijgevestigd huisarts meer dan vijftien jaar lang dag en nacht enthousiast werkzaam in Roermond. Hij verrichte in deze periode bovendien vele honderden bevallingen, ook al vanwege zijn liefde voor het oude, traditionele huisartsenvak. Als arts voor integrale geneeskunde (regulier arts voor algemene geneeskunde, natuurgeneeskunde en neuraaltherapie) en als leraar en onderzoeker hierin, blijft hij evenwel voortdurend in dialoog met huisartsen, specialisten en specialisten in de klinische chemie in Roermond en elders.

Vanaf 1978: Als bestuurslid en vanaf 2002 als president van de DAH (Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Herd- und Regulationsforschung, opgericht in 1950) en als bestuurslid van diverse internationale groepen voor ‘Ganzheitsmedizin’ geeft Dokter Harry Lamers wetenschappelijke voordrachten van Berlijn tot Rome. De DAH was de eerste (West)-Duitse werkgroep van reguliere artsen en ervaringsartsen van geneeskunde die met wetenschappers vanuit de praktijk naar vernieuwing en leringen in de geneeskunde op zoek waren. Het thema ‘chronische multipele ziekten en ongevoeligheid voor reguliere geneeskunde, haardziekten en kanker’ stond hier op de voorgrond!

In 1980 is Dokter Harry Lamers door een universiteitsgroep van de faculteit moleculaire celbiologie van de universiteit Utrecht onder leiding van prof. R. Van Wijk (toen nog dr. maar tevens leider van het wetenschapsteam voor integrale geneeskunde van de afdeling Moleculaire Celbiologie) als wetenschappelijk en praktisch geschoold arts gevraagd het Transferpunt voor Integrale geneeskunde (TIG) mede op te richten en hierin te participeren. Samen onderhielden ze contact met prof. dr. Fritz Albert Popp - de ontdekker van de biofotonen. Binnen deze faculteit werd sinds 1980 wetenschappelijk onderzoek verricht naar biofotonen in relatie tot de regulatieprocessen in het lichaam c.q. het Basis-Bio-Regulatie-Systeem (BBRS). Inmiddels geschiedt dit in het academisch instituut van prof. dr. Roeland van Wijk zelf.

20 maart 1984: Dr. Lamers was gastspreker op het symposion aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Aanleiding was het 15de lustrum van het Rotterdamse studentencorps. Deze manifestatie onder de noemer ‘PijnbestrijdingHoe en waarom niet?!’ werd in samenwerking met het “Studium Generale” georganiseerd. Aanleiding voor deze uitnodiging als gastspreker was het coverartikel in Elseviers Magazine van 12 december 1983, geschreven door de bekende Roermondse journalist Pierre Huyskens. De bijdrage ging over de meerwaarde van de neuraaltherapie voor de integrale geneeskunde zoals zijn huisarts en stadsgenoot dokter Harry Lamers deze in theorie en praktijk uitdroeg.

1990-1995: Dokter Lamers was medeoprichter van het Centrum voor Geïntegreerde Geneeskunde (CGG) dat in september 1990 in Winterswijk de poorten opende. Dit centrum werd gedragen door enkele ziekenhuizen met hun specialisten, diverse huisartsen van de regio, de toenmalige AVIG-artsen van verschillende disciplines en het TIG (Transferpunt Integrale Geneeskunde Universiteit Utrecht). Door de politieke ommekeer binnen het toenmalige ministerie van VWS werd in 1995 echter de subsidiekraan dichtgedraaid. Hierdoor kon het centrum niet meer overleven. Evenwel kon dokter Harry Lamers hier als de reële spil van toekomstige samenwerking van reguliere geneeskunde plus wetenschappelijk gefundeerde complementaire geneeskunde in de toekomst grote ervaring opdoen voor zijn praktische en wetenschappelijke functies die hij later zou gaan vervullen.

10 maart 1992: Toekenning van de Huneke medaille door de IGNH (Internationale Gesellschaft für Neuraltherapie nach Huneke – Regulationstherapie, opgericht in 1958). Uitgereikt door dr. med. Peter Dosch, erevoorzitter, dr. med. Jürgen Huneke, voorzitter en dr. med. Holger Huneke, bestuurslid, die de laudatio hield. Dokter Peter Dosch is de auteur van het eerste grote leerboek van de Neuraaltherapie in theorie en praktijk en auteur van de reeks jaarboeken ‘Freudenstädter Vorträge’ 1970-1995. Hij zei: ‘Met trots stel ik vast dat dokter Harry Lamers uit Roermond een nieuwe verdiepte theorie over de werking van procaïne en andere Lokaalanesthetica ter discussie stelt’.

Dokter Harry Lamers stelt anno 2017 vast dat de discussie binnen IGNH en binnen de federatie van de internationale landelijke verenigingen voor Neuraaltherapie eigenlijk pas echt op gang begint te komen vanaf 2014.’ Hijzelf aanvaardt dan samen met een internationale groep professoren en wetenschappers een benoeming aan de medische faculteit van de Universiteit van Dnjepropetrovsk (Oekraïne). Vanaf dat ogenblik mag hij zichzelf docent neuraaltherapie op energetisch–informatieve grondslag noemen.

Vanaf 1979: Dokter Lamers (mede)oprichter van Vesta Research, Patmos Research, Stichting Neuraaltherapie en het Ferdinand Huneke Instituut in zijn praktijk annex woning aan de Kasteel Aldenghoorstraat 6 te Roermond. Geneeskunde, biologie, psychologie en geesteswetenschappen waren voor hem niet te scheiden in zijn integrale geneeskundige visie. Met name de geesteswetenschappen vormen in zijn huidige wetenschappelijke en klinische benadering van de patiënt een belangrijk bestanddeel. Dit omdat de quantumfysische basis van de energie-informatie theorieën onlosmakelijk verbonden is met de schepping en daarmee ook met de scheppende informatieve kracht en voor hem de Schepper/God. Met zijn taal levert hij in dit verband ook een substantiële bijdrage aan het genezingsproces. Bij zijn vertrek uit zijn zelf opgerichte groepspraktijk “Het Roosendael” aan de Kasteel Hillenraedtstraat 123 in Roermond keert hij terug naar zijn oorspronkelijke praktijk aan huis Kasteel Aldenghoorstraat 6 en begon hij met bovengenoemd initiatief. 

1995-2010: Verdere toetsing van de nieuwe leer en praktijk van de energetisch–informatieve neuraaltherapie (E-I-Neuraaltherapie) van Harry Lamers/Vesta research in relatie tot de traditionele Neuraaltherapie volgens Huneke. Dit geschiedde in het Instituut voor Immunologie en Milieugeneeskunde (MedPlus GmbH) aan de Kaiserswertherstrasse te Düsseldorf. Let wel: vlakbij de vroegere praktijk van dr. med. Ferdinand Huneke (thans van zijn oudste zoon dr. med. Holger Huneke) en van de vroegere praktijk van dr. med. Joachim Varro. Düsseldorf is overigens de geboortestad van Harry’s moeder en van zijn oom dr. med. dent. Heinrich Griess, die hem al tijdens zijn gymnasium-opleiding attendeerde op het bijzondere van de neuraaltherapie. Hij werkte in Düsseldorf doorgaans een tot twee dagen per week met o.a. de immunologen dr. med. A. Hilgers en prof. dr. M. Maes uit Maastricht.

 2010: Publicatie in de uitgave ‘Regulation und Bewusstsein – Die Zukunft der Medizin!?’ ter gelegenheid van het zestigjarige jubileum van de ‘Deutschen Ärztegesellschaft für Herd-und Regulationsforschung e.V.’ (Herausgeber Dr. med. Harry Lamers und Bernhard Kohl, Matrimed Verlag, Heidelberg 2010). Universiteitsprof. dr. med. Ivan Engler bewijst de stelling die zijn vriend en collega dr. med. Harry Lamers poneert, dat de werking van procaïne en geïoniseerde zuurstof (iO2) identiek is. Prof  I. Engler – autoriteit in Oostenrijk en Europa, stelt na wetenschappelijk experimenteel onderzoek in het laboratorium dat de E-I hypothese van H. Lamers totaal bevestigd kan worden geacht. Dit voor wat betreft zijn visie op biofysisch niveau van de werking van Procaïne door ‘absorptiespectrum resonantie’ en ‘redoxpotentiaal regels’.

 Dr. med. Lamers' samenwerking sinds 1992 met Dr. Dieter Broers in verbinding met de Vesta Forschung en met de auteurs van het boek “Das Phänomen Leben” over Neuraaltherapie (Lamers, Göring, Seeger) wordt geïntensiveerd! Dr. Broers wordt vanaf 2010 co-onderzoeker binnen de DAH in het algemeen en binnen de Neuraaltherapie (Vesta Forschung- Harry Lamers, c.s.) in het bijzonder. De werking van de Neuraaltherapie als Energie-Informatie-Geneeskunde staat vanaf nu en hier in het middelpunt van universitair- onderzoek en –leer.

2013: Oprichting van de Academie voor Energie-Informatie-Geneeskunde op 3 april 2013  in Los Cristianos – Tenerife – TERALAVA, Kurhotel Mar Y Sol. Dit internationaal opleidings-research- en therapiecentrum voor reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde is verbonden met andere gelijknamige instituten in Europa. De E-I-Neuraaltherapie is ook hier het centraal thema voor persoonlijke integrale geneeskunde.

2016: Medizinische Woche Baden-Baden 2016 - ‘50 Jahre Erfahrungsheilkunde und Wissenschaft’. Tijdens dit grootste medisch congres voor complementaire- integrale geneeskunde in Europa vindt ter ere van  prof. dr. med. Harry Lamers een laudatio plaats in het Kurhaus vanwege de bijdragen die hij 50 jaar lang aan dit congres heeft geleverd. Men noemt hem “Ein Urgestein” binnen de ervaringsgeneeskunde. 

In 2016 werd Harry Lamers benoemd tot hoogleraar Neuraaltherapie aan de Universiteit voor Traditionele- en niet-Traditionele Geneeskunde van Dnjepropetrovsk in de Oekraïne. In de hoedanigheid van prof. dr. med. maakt hij tevens deel uit van een onderwijs- en researchnetwerk voor energie-informatie geneeskunde met collega professoren in München, Berlijn, Leipzig/Grimma, Rostock, Freiburg, Bonn/Rolandseck, Los Cristianos-Tenerife, Unterlembach en Salzburg.

2017: Binnenkort verschijnt een belangrijke publicatie in Nederland en in het buitenland over de nieuwe theorie en praktijk van de integrale biofotonen- geneeskunde met als titel ‘Het ontstaan van Het Harry Lamers Filter – Nieuwe ontwikkelingen in de Integrale Geneeskunde: Samenhang en synergie bij combinatie van Acupunctuur en Neuraaltherapie’. Auteurs zijn Bert Heintzberger, tandarts en geregistreerd AVIG-lid en Harry Lamers, arts en geregistreerd AVIG-lid.

Hetzelfde thema wordt dit jaar ook uitgebracht door Harry Lamers en Peter Mandel (Institut für Esogetische Medizin-D-Bruchsal). Met behulp van de modernste Kirlian diagnostiek worden de diepste niveaus van integrale biofotonen-regulatie vergeleken, voor en na een therapeutische  behandeling.

In februari startte de samenwerking met prof. dr. dr. Georg Birkmayer (Wenen). Zijn NADH - zijn vloeibaar waterstofmolecuul, de aanvang van de ademhalingscyclus in de mitochondriën – wordt een nieuw belangrijk thema binnen onze Energie-Informatie Geneeskunde.

Op 29 oktober 2017 geeft dr. med. Harry Lamers een workshop rond regulatiegeneeskunde, energiegeneeskunde en informatiegeneeskunde. Juist zijn verdiepte leer en praktijk van de E.I. Neuraaltherapie met zijn mitochondriale-cytochromosale werkingsmechanismen vormt de spil van de huidige energie-informatie-geneeskunde. Deze stelling wordt in theorie en praktijk onderwezen in combinatie met de NADH-geneeskunde volgens Birkmayer en de stamceltherapie volgens Tapparo.

Zoeken